HaloStack

Panu Lahtinen (pnuu a iki fi)

Tämä sivu on vanhentunut! Ks. Avaruus-foorumin ketju uudesta versiosta!

English versio coming soon!(?)

Sisältö:

HaloStack on yksinkertainen, käyttöjärjestelmäriippumaton Python-ohjelma kuvien pinoamista varten. Ohjelma on suunnattu lähinnä halokuvien pinoamiseen. Toistaiseksi itse komento suoritetaan komentoriviltä, mutta kohdistamista varten on tehty yksinkertainen käyttöliittymä. Varsinainen graafinen käyttöliittymä on tulossa, joskus. Ehkä. Totta puhuen, todennäköisesti ei ole...

Ohjelmaan on toteutettu yksinkertainen kohdistusmenetelmä, joka toimii parhaiten jos halokuvat on otettu käyttäen tummaa peittäjää, jonka läpi Aurinko vielä kuitenkin näkyy. Kuvia esimerkkipeittäjästä löytyy täältä. Pinoaminen toimii myös muiden jalustalta otettujen kanssa suhteellisen hyvin, mutta laskenta hidastuu kohdistusalueen suuremman koon takia.

Ohjelma tallentaa kuvat PNG-muodossa. Keskiarvopinot tallennetaan 16-bittiä/kanava sisältävinä riippumatta siitä ovatko lähtökuvat olleet 8-bittisiä (kuten JPG), tai suuremman bittisyvyyden omaavia (kameroiden raakaformaatin kuvat, 16-bittiset TIFF-kuvat, jne.). Muut pinot tallennetaan samalla bittisyvyydellä kuin alkuperäiset kuvat.

Jos käytät Windowsia, paina tästä.

Perusominaisuuksien käyttämiseksi Linuxissa tarvitaan Python-ohjelmointikielen tulkki, johon on asennettu Numpy-, matplotlib- ja PythonMagick-kirjastot.

Tiettyjen lisäominaisuuksien käyttämiseksi tarvitaan lisäksi (nämä ovat siis vapaaehtoisia):

 • UFRaw - kameroiden raakakuvaformaattien lukemiseksi PythonMagick:n kautta. Tämä toimii luultavasti vain Linuxissa
 • h5py - HDF5-kirjasto Pythonille mediaanipinoamista varten
 • SciPy-kirjasto Pythonille kuvien kiertämistä varten

Asennus

Windows

Lataa HaloStack 0.2.1 Windowsille: 64-bit

Paketista purkautuu yksi varsinaisesti tarvittava tiedosto, halostack.exe. Tämän lisäksi mukana on python-lähdekoodit sekä lähdekoodin lisenssiehdot sekä versiohistoria.

Vanhemman version kättöohjesivu ja latauslinkit: versio 0.1.x.

Jos haluat käyttää HaloStack-ohjelmaa suoraan Python-asennuksen kanssa, tai muokata ohjelmaa, alla on listattu tarvittavat riippuvuudet latauslinkkeineen:

 • HaloStack-skriptit, ks. kohta "Asennus Ubuntuun"
 • Python (versio 2.x)
 • Numpy
 • PythonMagick (sama versio kuin Python-asennuksesi)
 • Matplotlib (graagiseen kohdistuspiteen valitsemiseen)
 • h5py (valinnainen, tarvitaan mediaanipinojen tekemiseen)
 • SciPy (valinnainen, tarvitaan kuvien kiertämiseen)
 • UFRaw (valinnainen, tarvitaan raakakuvien lukemiseen, ei testattu Windowsissa)

Ubuntu

Asennus tapahtuu purkamalla skriptit alla olevasta paketista sopivaan hakemistoon. Skriptin voi ajaa suoraan ilman python -komentoa skriptin edessä, kunhan tiedosto löytyy ohjelmapolusta (esim. kotihakemostossa oleva ~/bin -hakemisto). Molemmat .py-päätteiset tiedostot tulee olla samassa hakemistossa. Katso käyttöesimerkkejä alempaa.

Lataa HaloStack v0.2.1 Python-skriptit tästä .tar.gz tai .zip.

Avaa terminaali, ja kopioi alla oleva komento asentaaksesi tarvittavat paketit:

sudo apt-get install python python-numpy python-pythonmagick ufraw python-h5py python-scipy python-matplotlib

Vanhemman version kättöohjesivu ja latauslinkit: versio 0.1.x.

Käyttöesimerkkejä

Alla olevat esimerkkikomennot ovat windows-käyttäjiä silmälläpitäen kirjoitettu. Linuxissa komento on "halostack.py". Listaus komentoriviparametreista löytyy sivun lopusta, tai komennolla "halostack -h".

 • Lasketaan keskiarvo kaikista nykyisessä hakemistossa olevista JPG-kuvista ja tallennetaan kuva tiedostoon keskiarvo.png (16-bit/kanava). Tässä oletetaan kuvien olevan siinä hakemistossa, jossa komento suoritetaan. Kohdistamista varten kuvasta klikataan ensin kohdistusalue (aurinko tai kuu), ja seuraavaksi avautuvasta kuvasta alue jolta kohdistusaluetta etsitään. Ks. kuvat esimerkkikomennon alla.
  Tämä komento (kuvatiedostopäätteetä tarvittaessa vaihtaen) on riittävä suurimpaan osaan tapauksista. Loppukäsittely (esim. USM-terävöitys) kannattaa hoitaa erillisellä kuvankäsittelyohjelmalla.
    halostack -a average.png *.JPG
  
  align_reference.jpg

  Klikkaa kohdistamiseen käytettävä alue kuvasta. Ennen kohdistusalueen valintaa kuva kannattaa maksimoida koko näytön kokoiseksi ikkunan ylänurkan napeista. Mitä pienempi aluevalinta on, sitä nopeampaa kohdistaminen on. Täytyy kuitenkin pitää huoli, että referenssialue kattaa koko auringon. Kuva: Marko Riikonen.

  align_search_area.jpg

  Toisesta avautuvasta kuvasta valitaan alue, jolta ensimmäisessä kuvassa rajattua kohdetta etsitään. Nämä kulmapisteet sijoitetaan siten, että se kattaa ensimmäisessä kohdassa määritetyn alueen sijainnin kaikissa pinottavissa kuvissa. Mitä tarkemmin aluemääritys onnistuu, sitä nopeammin pinoaminen etenee. Yleensä kuitenkin kannattaa ottaa varmanpäälle, ja valita tämä alue vähän liian isoksi. Kuva: Marko Riikonen.

 • Kerätään kuvaan pikselit, joissa on suurin kokonaiskirkkaus. Muuten kuten edellä. Maksimipinoaminen on hyödyllinen pintahalokuvien pinoamisessa (ks. testimateriaali).
    halostack -m maximum_intensity.png *.tiff
  
 • Kerätään kuvaan pikselit, joissa kirkkaimman ja himmeimmän värikanavan ero on mahdollisimman suuri, eli max(R,G,B) - min(R,G,B) saa suurimman arvon:
    halostack -c maximum_color_difference.png *.Png
  
 • Kerätään kuvaan pikselit, joissa värikanavien välinen keskihajonta on suurin:
    halostack -M maximum_color_deviation *.jpg
  
 • Lasketaan kuvaan jokaisen kohdakkain olevan pikselin mediaani. Tämä ominaisuus tarvitsee Pythonin h5py-kirjaston, jota ei ole mukana Windows-paketissa.
    halostack -n median.png *.TIF
  
 • Terävöitetään kuvia ennen pinoamista epäterävällä maskilla (USM, Unsharp Mask), jonka säde on 40 pikseliä ja terävöityksen määrä 2.5 (Photoshopissa 250 %). Huomaa, ettei sigma- ja threshold-parametrejä ole annettu, joten käytetään oletusarvoja s=r/2 = 40/2 = 20 ja t=0.
    halostack -a average.png -u 40,2.5 *.jpg
  
 • Terävöitetään valmis pino epäterävällä maskilla:
    halostack -a average.png -U 25,2.5 *.jpg
  
 • Yhtenäistetään kuvien kirkkaus ensimmäistä kuvaa vastaavaksi. Normalisointi tehdään ennen kohdistamista ja pinoamista.
    halostack -m maximum_intensity.png -n 0 *.tif
  
 • Yhtenäistetään kuvien kirkkaus kuvasta "image42.tif" saatuun arvoon. Normalisoinnit lasketaan alueelta, jonka vasen ylänurkka kohdistetuissa kuvissa on (x1=300, y1=300) ja oikea alanurkka (x2=400, y2=400). Normalisoinnissa ko. alueiden keskikirkkaudet (mediaani) säädetään samoiksi.
    halostack -m max_int.png -b image42.tif -n 0 -N 300,300,400,400 *.tif
  

Testimateriaalia

Tässä tarjolla esimerkkikuvia, joilla pinoamista voi kokeilla.

Marko Riikosen 20.4.2012 kuvaama sarja pyramidihaloista Auringon ympärillä.

 • Kuvapaketti: riikonen1.zip
 • Esimerkkikomento:
 • halostack -a keskiarvo.png DSC_*
 • Esimerkkikomento valmiiksi annetulla kohdistuspisteellä ja etsintäalueella:
 • halostack -a keskiarvo.png -r 772,648,9 -s 750,620,795,670 DSC_*

Marko Riikosen 9.4.2012 kuvaama pintahalonäytelmä.

 • Kuvapaketti: riikonen2.zip
 • Esimerkkikomento:
 • halostack -m maksimi.png U*jpg
 • Esimerkkikomento valmiiksi annetulla kohdistuspisteellä ja etsintäalueella:
 • halostack -m maksimi.png -r 615,497,9 -s 590,470,640,515 U*jpg

Panu Lahtisen kuvasarja ilman peittäjää kuvattu sarja 23.4.2012 olleesta kirkkaasta ylläsivuavanäytelmästä.

 • Huomaa, että tässä kohdistusalueeksi on määritettävä paljon suurempi alue. Alueen on katettava koko auringon hohde, sekä aluetta sen ulkopuolelta.
 • Kuvapaketti: lahtinen1.zip
 • Esimerkkikomento:
 • halostack -a keskiarvo.png *jpg
 • Esimerkkikomento valmiiksi annetulla kohdistuspisteellä ja etsintäalueella:
 • halostack -a keskiarvo.png -r 405,320,40 -s 370,290,440,350 *jpg

Komentoriviparametrit

-a FILE, --average-stack FILE
  Laskee keskiarvopinonen ja tallentaa tuloskuvan 16-bit/kanava
  PNG-kuvana tiedostoon FILE (esim. keskiarvo.png).
-m FILE, --max-intensity-stack FILE
  Jokaiseen pikseliin valitaan pinosta ko. kohdassa oleva pikseli,
  jossa värikanavien yhteiskirkkaus on suurin (R+G+B saa
  suurimman arvon). Kuva tallennetaan tiedostonimellä FILE
  (esim. maksimi.png) samalla värisyvyydellä (8- tai
  16-bit/kanava) kuin lähtökuvat.
-M FILE, --max-deviation-stack FILE
  Jokaiseen pikseliin valitaan pinosta ko. kohdassa oleva pikseli,
  jossa värikanavien keskihajonta on suurin. Kuva tallennetaan
  tiedostonimellä FILE (esim. suurin_varihajonta.png) samalla
  värisyvyydellä (8- tai 16-bit/kanava) kuin
  lähtökuvat.
-c FILE, --max-color-diff FILE
  Jokaiseen pikseliin valitaan ko. kohdassa oleva pikseli, jossa
  kirkkaimman ja himmeimmän värikanavan erotus on
  mahdollisimman suuri, eli max(R,G,B) - min(R,G,B) saa suurimman
  arvon. Kuva tallennetaan tiedostonimellä FILE
  (esim. suurin_variero.png) samalla värisyvyydellä (8-
  tai 16-bit/kanava) kuin lähtökuvat.
-e FILE, --median FILE
  Jokaiseen pikseliin lasketaan ko. kohdassa olevien pikselien
  mediaani. Suurella kuvamäärällä tämä
  operaatio on hyvin hidas, ja vaatii todella paljon kiintolevyn
  käyttöä. Kuva tallennetaan tiedostonimellä
  FILE (esim. mediaani.png) samalla värisyvyydellä (8- tai
  16-bit/kanava) kuin lähtökuvat.

  Toimii suoraan vain Linux-versiossa!
-u R,A[,S[,T]], --pre-usm R,A[,S[,T]]
  Ennen pinoamista kuvia terävöitetään
  epäterävällä maskilla (USM, Unsharp Mask).

  R - maskin säde pikseleinä, esim. 40
  A - terävöityksen määrä, esim. 2.5
    (Photoshopissa 250 %)
  S - sigma, maskin säteen suuntainen painotuskerroin, esim. 20.
    Valinnainen. Jos arvoa ei anneta, käytetään arvoa R/2.
  T - kynnysarvo, Vain pikselit joiden kirkkaus on suurempi kuin annettu 
    luku huomioidaan terävöityksessä. Valinnainen.
-U R,A[,S[,T]], --post-usm R,A[,S[,T]]
  Ennen tallennusta valmiit pinot terävöitetään
  epäterävällä maskilla (USM, Unsharp
  Mask). Katso parametrien määrittelyt yltä.
-b FILE, --base-image FILE
  Kuvaa FILE käytetään pinon vertailukohtana
  kohdistettaessa ja kuvienvälisen kirkkauden
  yhtenäistämisessä. Jos tiedostoa ei anneta,
  kuvasarjan ensimmäinen kuva toimii vertailukohtana.
-r x,y,s, --align-reference x,y,s

  Tämä funktio on mukana vain taaksepäinyhteensopivuutta varten,
  eikä sitä tarvita v0.2 tai uudempien versioiden kanssa.

  Kohdista kuvat etsimällä jokaisesta kuvasta annettua
  vertailukohtaa parhaiten vastaava piste. Vertailualue
  määritellään antamalla paikan keskipiste (x,y)
  sekä alueen määrittävän neliön sivu,
  jonka sivunpituus on annetusta luvusta laskettuna
  2s+1. Pikselikoordinaattien nollakohta (0,0) on kuvan vasemmassa
  ylänurkassa. Vertailudatana käytetään (ilman
  lisämäärittelyjä) kuvasarjan
  ensimmäisestä kuvasta ko. alueelta saatuja
  pikseleitä. Paras sovitus määritetään
  etsimällä pienin arvo pikselien erotuksen
  neliölle. Vertailukuvan voi määrittää
  vapaasti -b -valinnalla.
-s x1,y1,x2,y2, --align-search-area x1,y1,x2,y2

  Tämä funktio on mukana vain taaksepäinyhteensopivuutta varten,
  eikä sitä tarvita v0.2 tai uudempien kanssa versioiden.

  Kuvien kohdistamista voi nopeuttaa
  määrittelemällä alueen, jolla kohdistuspiste
  sijaitsee kaikissa kuvissa. Alueen määrittämiseksi
  syötetään alueen vasen ylänurkka (x1,y1)
  sekä oikea alanurkka (x2,y2). Pikselikoordinaattien
  nollakohta (0,0) on kuvan vasemmassa ylänurkassa.
-n NUM, --normalize NUM
  Yhtenäistetään kuvien keskinäinen kirkkaus
  ennen pinoamista. Luku NUM määrittää tason
  johon kuvien keskimääräinen kirkkaus
  säädetään. Jos NUM on nolla,
  käytetään ensimmäisen kuvan (tai -b
  -valinnalla osoitetun kuvan) keskimääräistä
  kirkkautta vertailukohtana.
-N x1,y1,x2,y2, --normalize-area x1,y1,x2,y2
  Määritä kuvien välisen normalisaation
  laskemiseen käytettävä alue. Alue rajataan
  antamalla alueen vasemman ylänurkan (x1,y1) ja oikean
  alanurkan (x2,y2) pikselikoordinaatit. Koordinaattien nollakohta
  (0,0) on kuvan vasemmassa ylänurkassa.
-t NUM, --correlation-threshold NUM
  Tällä vivulla voit määrittää
  pienimmän korrelaatiokertoimen (R^2), jolla kohdistetut kuvat
  vielä hyväksytään mukaan
  pinottaviksi. Korrelaatiokertoimen arvo on välillä 0.0 -
  1.0, jossa 1.0 on täydellinen yhteneväisyys. Oletuksena
  kaikki kuvat hyväksytään mukaan pinottavaksi (eli
  -t 0.0).
-R, --rotate
  Jos kuvat ovat kiertyneitä toistensa suhteen, voidaan tämän vivun
  avulla valita kaksi aluetta joidenka mukaan horisontti oikaistaan.
  Alueet määritetään klikkaamalla alueiden ristikkäiset
  nurkkapisteet (esim. vasen alanurkka + oikea ylänurkka).
-O STR, --output-images STR
  Tallenna yksittäiset kuvasarjan kuvat PNG-kuvina. Kuvien
  nimien loppuun lisätään STR (esim. -O kohdistettu
  -> IMG_1234_kohdistettu.png). Näiden kuvien avulla
  uudelleenpinoaminen on paljon nopeampaa kuin raakakuvista pinojen
  laskeminen. Koska kuvat tallennetaan kohdistamisen jälkeen,
  näistä kuvista voi tarkistaa kohdistuksen onnistuminen,
  ja tarvittaessa hienosäätää erillisellä
  kuvankäsittelyohjelmalla.
-v, --version
  Tulostaa käytössä olevan HaloStack-ohjelman versionumeron.
-d, --no-alignment
  Pinoaa kuvat ilman kohdistamista. Kättökelpoinen
  esim. jo valmiiksi kohdistettujen kuvien pinoamiseen, tai
  ns. tähtiviirukuvien (star trails) tekemiseen.